دسته های خبری

بندرلنگه
27° 22°

Humid and Mostly Cloudy

23°

  • Thu

  • Fri

  • Sat

  • Sun

Tokyo - 24 July
27° 22°

Humid and Mostly Cloudy

23°

  • Thu

  • Fri

  • Sat

  • Sun

23° C Humid and Mostly Cloudy

جدول وعده مسولین

اداره آب و فاضلاب لوله طرح محرم به سمت سایه خوش بودججه دریافت و منتظر پیمانکار مربوطه هست ۲۵ روز
اداره آب و فاضلاب لوله طرح محرم به سمت سایه خوش بودججه دریافت و منتظر پیمانکار مربوطه هست ۲۵ روز
اداره آب و فاضلاب لوله طرح محرم به سمت سایه خوش بودججه دریافت و منتظر پیمانکار مربوطه هست ۲۵ روز

شهرستان ها

محلی